fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności, i tak:

  • Przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak GOOGLE ANALYTICS, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin naszego serwisu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak FACEBOOK PIXEL i GOOGLE ADWORDS, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy zachęcające do powrotu do naszego serwisu.
  • W ramach naszego serwisu dostępne są funkcje społecznościowe, takie jak przyciski służące do udostępniania treści w serwisach społecznościowych, likeboxy, czy też materiały embedowane z serwisów zewnętrznych. Korzystanie z tych funkcji wymaga akceptacji plików cookies podmiotów trzecich, takich jak FACEBOOK.
  • Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać z naszego serwisu.

Poniżej znajdziesz bardziej rozbudowaną część Polityki Prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – informacje ogólne 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych – informacje ogólne 

1.1. WILD CREW Sp.  z  o.o., ul. Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia;  NIP  5862337616;  KRS  0000753259   (dalej  „Administrator”)  ogranicza  zbieranie  lub  wykorzystywanie  danych  Użytkowników  do  minimum  w  celu  poprawnego  wyświetlania  oraz  korzystania  z Usług  udostępnianych  w  ramach  Serwisu  zgodnie  z przepisami  Rozporządzeniem    Parlamentu   Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z 27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 

1.2. Dane  osobowe  (imię i nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, data urodzenia) uzyskujemy  wówczas,  gdy  zostaną  nam  one  dobrowolnie  przekazane  przez  użytkowników,  np.  przesłane  na  skrzynki  kontaktowe,  lub  podczas  rejestracji  na  potrzeby korzystania z wybranych usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać przekazane  Administratorowi  przez  użytkowników  wcześniej  (np.  w  przypadku  byłych  pracowników).  Jeżeli  postanowią  Państwo  dokonać  rejestracji  i  /  lub  podać  dane  osobowe  na naszych  stronach  internetowych,  będziemy  mogli  kontaktować  się  z  zarejestrowanymi  użytkownikami,  wykorzystując  tym  samym  podane  przez  Państwa  dane  osobowe  zgodnie  z postanowieniami  niniejszej  Polityki  Prywatności.  Dane  osobowe  nie  będą  wykorzystane  do celów  innych  niż  określone  w  Polityce  Prywatności,  chyba  że  uzyskamy  od  Państwa  zgodę,  lub  też  inny  sposób  wykorzystania  tych  informacji  będzie  wymagany  lub  dopuszczony  przez  przepisy  prawa.  Przykładowo, jeśli wysłali nam Państwo e‐mail z prośbą o informacje dotyczące Serwisu, wówczas  wykorzystamy  Państwa adres e‐mail  oraz inne  przesłane  dane, aby  spełnić  Państwa  prośbę.  Jeśli  przesyłają  Państwo  dane  w  związku  z  dokonaniem  zakupu  w  Serwisie,  wykorzystamy  je  w  celu  realizacja Państwa zamówienia.

1.3. Serwis gromadzi  tylko  te dane osobowe, które są konieczne do  realizacji usług lub aktywności, na  które  użytkownicy  wyrazili  zgodę  (np.  działania  marketingowe),  a  także  te,  które  są  konieczne  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

1.4. Jeśli  potrzebne  są  dodatkowe  informacje  opcjonalne,  użytkownicy  są  o  tym  powiadamiani  przed  zebraniem takich informacji.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych ‐ szczegółowe informacje

2.1. Inspektor ochrony danych.

2.1.1. Administrator  nie jest  zobowiązany  do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.  Jeżeli  obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. 

2.2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 

2.2.1. W  przypadku  tych  Państwa,  którzy  dokonali  nabycia  towaru  lub  usługi  od Administratora,  Państwa  dane  wykorzystywane  będą  w  celu  podjęcia  wszelkich  niezbędnych  czynności  związanych  z  prawidłową  realizację  zamówienia  i  dostarczenia  Państwa  towaru  lub  wykonania  zamówień  usługi  –  w  szczególności  w  zakresie  potwierdzenia  warunków  zamówienia,  informowanie  o  stanie  realizacji,  dostarczenie,  obsługę  reklamacji.  Administrator  może  przetwarzać  Państwa  dane  osobowe  w celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  (w  celu  archiwizacji  na  potrzeby  podatkowe,  dochodzenia roszczeń itp.);

2.2.1.1. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: jest niezbędność do wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy  (art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO)  oraz  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 

2.2.1.2. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  lub  umownym  lub  warunkiem  zawarcia  umowy,  nie  podanie  wymaganych  danych  osobowych  uniemożliwi  wykonanie  zamówienia  i  jego  realizacji  może  zostać  wstrzymana  do  czasu podania wszystkich danych;

2.2.2. W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w  tym  informacji  handlowych  (newsletter,  oferty,  informacje  o promocjach,  informacje  prasowe)  za  pośrednictwem  udostępnionych  danych  osobowych  ‐  Państwa  dane  wykorzystywane  będą  w  celu  podjęcia  wszelkich  niezbędnych  czynności  związanych  z dostarczeniem Państwa stosownej informacji; 

2.2.2.1. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: wyrażenie przez osobę, której  dane  dotyczą,  zgody  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  jednym  lub  większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

2.2.2.2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

2.3. Okres przechowywania danych osobowych.

2.3.1. W  przypadku  tych  Państwa,  którzy  dokonali  nabycia  towaru  lub  usługi  od Administratora,  będziemy  przechowywać  Państwa  dane  osobowe  do  chwili  do  zakończenia  obsługi  zamówienia  oraz  upływu  okresów gwarancji/rękojmi i przedawnienia  roszczeń, a  także  do  upływu  okresów  archiwizacyjnych  wynikających  ze  szczególnych  przepisów  (np.  przepisy  podatkowe); 

2.3.2. W przypadku  tych Państwa, którzy wyrazili  zgodę na przesyłanie zamówionych informacji,  będziemy  przechowywać  Państwa  dane  osobowe  do  chwili  wycofania  zgody  lub  zakończenia działalności przez Administratora. 

2.4. Odbiorcy danych.

2.4.1. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  np.  dostawcom  usług  IT,  doręczycielom,  firmom  transportowym  itp..  Takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie  umowy  z  nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych  osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców  rozwiązań IT. 

2.5. Państwa prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

2.5.1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

2.5.1.1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

2.5.1.2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

2.5.1.3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

2.5.1.4. Prawo  żądania  usunięcia  Państwa  danych  osobowych  („prawo  do  bycia  zapomnianym”), 

2.5.1.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

2.5.1.6. Prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  ze względu  na  Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na  podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

2.5.1.7. Prawo  do  przenoszenia  Państwa  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  nas  Państwa  danych  osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo  przesłać  te  dane  innemu  administratorowi  danych  lub  zażądać,  abyśmy  przesłali  Państwa  dane  do  innego  administratora.  Jednakże  zrobimy  to  tylko  jeśli  takie  przesłanie  jest  technicznie  możliwe.  Prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych  przysługuje  Państwu  tylko  co  do  tych  danych,  które  przetwarzamy  na podstawie  umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

2.5.2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem.

2.5.3. Prawo wycofania zgody.

2.5.3.1. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody –  macie  Państwo  prawo  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie. Zgodę możecie wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy. 

2.5.4. Prawo wniesienia skargi do organu. 

2.5.4.1. Przysługuje  Państwu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

2.6. Automatyczne gromadzenie danych osobowych.

2.6.1. W  niektórych  przypadkach  Serwis  i  dostawcy  usług  wykorzystują  Cookies,  znaczniki  nawigacyjne  oraz  inne  technologie, aby automatycznie  gromadzić  informacje  określonego  rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem  adresów  e‐mail.  Gromadzenie  tego  typu  informacji  pozwoli  nam  lepiej  zrozumieć  i  usprawnić działanie,  funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Serwisu oraz  określić efektywność naszych działań marketingowych. 

2.7. Adresy IP.

2.7.1. Adres  IP  to  numer  przypisywany  komputerowi  użytkownika  podczas  połączenia  z Internetem,  który  umożliwia  komunikację  pomiędzy  danym  komputerem  i  serwerem.  Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia  bezpieczeństwa  systemu  informatycznego  oraz  dla  celów  diagnostycznych.  Informacje  te mogą  być  również  wykorzystane  w  formie  zbiorczej  w  celu  przeprowadzenia  analizy  trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego. 

2.8. Pliki Cookies.

2.8.1. Pliki Cookies są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub  urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala  naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer  użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. 

2.8.2. Na  niektórych  naszych  stronach  internetowych  wyświetla  się  baner  z prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  umieszczenie  Plików  Cookies  w  komputerze  użytkownika.  Jeśli  użytkownik  nie  wyraża  na  to  zgody,  działania  prowadzone  za pośrednictwem komputera  użytkownika lub  podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych.  Drugi  rodzaj Plików Cookies, znany  także jako sesyjne Pliki Cookies, może być wymagany do  obsługi wybranej funkcji. Pliki Cookies tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez  użytkownika  zgody  na  ich  umieszczenie  w  komputerze.  Wybór  użytkownika  zostanie  zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej  opcję, powinien usunąć Pliki Cookies ze swojej wyszukiwarki internetowej. 

2.8.3. Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie  na komputerze Plików Cookies, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian  w  ustawieniach  przeglądarki  (w  większości  przypadków  taka  opcja  znajduję  się  w Narzędziach  lub  menu  Preferencje  przeglądarki).  Użytkownik  może  także  w  dowolnym  momencie usunąć Pliki Cookies ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie Plików Cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni  korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. 

2.8.4. Dodatkowe  informacje  o  zarządzaniu  Plikami  Cookies  znajdują  się  w  pliku  Pomoc  przeglądarki internetowej.

2.9. Serwis  może  korzystać  z  widgetów  i  wtyczek  społecznościowych  należących  do  stron  trzecich,  aby umożliwić użytkownikom udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron  trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych  aplikacji  społecznościowych  mogą  gromadzić  i wykorzystywać  dane  dotyczące  aktywności  użytkowników na witrynach Serwisu. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za  pośrednictwem  takich  aplikacji  społecznościowych mogą  być  zbierane  i  wykorzystywane  przez  innych  użytkowników  powyższych  aplikacji  społecznościowych,  a  prowadzone  za  ich  pomocą  interakcje  podlegają  postanowieniom  polityki  prywatności  firm,  które  są dostawcami  aplikacji.  Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez  nich danych użytkowników. 

2.10. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci (osób fizycznych poniżej 18 roku życia).

3. Ochrona, Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

3.1. Administrator  realizuje  obowiązki  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  RODO  oraz  obowiązujących  przepisach  prawa  krajowego,  w szczególności  Ustawy  o  Ochronie  Danych  Osobowych. 

3.2. Administrator jest odpowiedzialny  za  przestrzeganie  zasad przetwarzania danych osobowych oraz  musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). W tym w szczególności: 

3.2.1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  lub  wolności  osób  fizycznych  o  różnym  prawdopodobieństwie  i  wadze  zagrożenia,  Administrator  wdraża  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby  przetwarzanie  odbywało się zgodnie z RODO; 

3.2.2. Poddaje wdrożono środki przeglądom i miarę potrzeby uaktualnieniom; 

3.2.3. Wdraża odpowiednią politykę ochrony danych; 

3.2.4. Wyznacza Inspektora Ochrony Danych, o ile powstanie taki wymóg zgodnie z art. 37 RODO. 

3.3. Dane Osobowe Dane osobowe muszą być: 

3.3.1. Przetwarzane  zgodnie  z  prawem,  rzetelnie  i  w  sposób  przejrzysty  dla  osoby,  której  dane  dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

3.3.2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej  w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”); 

3.3.3. Adekwatne,  stosowne  oraz  ograniczone  do  tego,  co  niezbędne  do  celów,  w których  są  przetwarzane („minimalizacja danych”); 

3.3.4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby  dane  osobowe,  które  są  nieprawidłowe  w  świetle  celów  ich  przetwarzania,  zostały  niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”); 

3.3.5. Przechowywane  w  formie  umożliwiającej  identyfikację  osoby,  której  dane  dotyczą,  przez  okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane  osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie  do  celów  archiwalnych  w interesie  publicznym,  do  celów  badań  naukowych  lub  historycznych  lub  do  celów  statystycznych  na mocy  art.  89  ust.  1  RODO,  z  zastrzeżeniem  że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i  wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 

3.3.6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w  tym  ochronę  przed  niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem,  za pomocą  odpowiednich  środków  technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”). 

4. Bezpieczeństwo i integralność danych.

4.1. Serwis  stosuje  odpowiednią  politykę  i  procedury  w  zakresie  zabezpieczenia  danych  osobowych  przed  nieuprawnioną  utratą,  niewłaściwym  zastosowaniem,  zmianą  lub  zniszczeniem.  Jednakże  nawet  mimo  naszych  najlepszych  starań,  całkowite  zabezpieczenie  danych  przed  wszelkimi  zagrożeniami  nie  jest  możliwe.  Dokładamy  wszelkich  starań,  aby  dostęp  do  danych  osobowych  użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp  do  danych  są zobowiązane  do  zachowania  ich  poufności.  Dodatkowo,  jedną  z  zasad  polityki  Serwisu  w  tym  zakresie  jest  przechowywanie  informacji  osobowych  tylko  przez  taki  okres,  w  którym  są  one  niezbędne  do  realizacji  zgłoszenia  użytkownika  lub  do momentu,  gdy  użytkownik  zażąda usunięcia takich informacji. 

4.2. W  razie  jakichkolwiek  naruszeń  ochrony  danych  osobowych,  Administrator  podejmie  wymagane  prawem czynności zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz z art. 33 i 34 RODO.

5. Ewentualności. 

5.1. Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Serwis podawanie danych osobowych nie jest  konieczne, jednakże Serwis może wymagać  przesłania  określonych danych, jeśli  użytkownik  chce  uzyskać  dodatkowe  informacje  na  temat  naszych  usług  lub  wydarzeń.  Użytkownik  może  zostać  także  zapytany  przez  Serwis,  czy  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie swoich  danych  osobowych  w  określony  sposób,  na  co  dany  użytkownik  może  wyrazić  zgodę  lub  odmówić.  Użytkownik  otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w  każdej  chwili  zrezygnować  z  jego  subskrypcji,  postępując  zgodnie  z  instrukcjami  zawartymi  w  każdym  takim  przesyłanym  dokumencie.  W  przypadku  rezygnacji  z subskrypcji,  Serwis  stara  się  niezwłocznie  usunąć  informacje  na  temat  użytkownika,  jednakże  może  okazać  się,  że  w  celu  spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

5.2. Jak już wspomniano wcześniej,  użytkownicy mają możliwość  skonfigurowania  swych  przeglądarek  internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji.  Należy  jednak  pamiętać,  że  po  odrzuceniu  plików  cookie,  niektóre  elementy  Serwisu  mogą  nie  działać poprawnie. 

6. Odsyłacze do innych stron.

6.1. Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika  na  inne  strony  internetowe.  W  przypadku  tych  serwisów  może  obowiązywać  inna  polityka  prywatności,  której  postanowienia  różnią  się  od  niniejszej.  Zachęcamy  użytkowników  do  dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem  swych danych osobowych.

7. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

7.1. Administrator  zastrzega  sobie  wprowadzenie  zmian  w  niniejszym  dokumencie,  które  stanowią  odzwierciedlenie  aktualnej  Polityki  Prywatności.  W  przypadku  modyfikacji,  zmienia  się  również  data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.